Skip to main content
Schrijf je in op onze Nieuwsbrief en krijg 10% korting op je 1e order. Voorwaarden van toepassing.

Garantie en klachten

Garantie

Voor alle producten die je bij ons koopt geldt minimaal de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat men er redelijkerwijs van mag verwachten.

Keter staat voor kwaliteit. Daarom krijg je los daarvan ook standaard 2 jaar fabrieksgarantie op onze producten, maar op een selectie van producten zelfs 10 jaar of levenslange garantie. De fabrieksgarantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie. De fabrieksgarantie per product staat vermeld op de productpagina op deze website en in de montagehandleiding. Gaat er vanaf het moment van aankoop tot het einde van de garantieperiode iets kapot, door materiaal- en of fabricagefouten? Neem dan contact met ons op via Contact bovenaan deze pagina zodat we je zo snel mogelijk kunnen helpen.

Uitgesloten van garantie:

Soms gaan producten kapot binnen de garantietermijn, maar kom je toch niet in aanmerking voor garantie. De volgende gevallen zijn uitgesloten van garantie:

- Normale slijtage zoals krassen en stapelschade

- Ongepast gebruik of abnormale belasting

- Verkeerd onderhoud

- Aantasting door agressieve stoffen, hete vloeistoffen of voorwerpen

- Reparaties verricht door jezelf of derden

- Indien producten worden gebruikt op oneffen ondergrond

- Beschadiging door het niet of onjuist opvolgen van de instructies in de montagehandleiding

- Beschadiging door opzet of grove nalatigheid

- Commercieel gebruik of gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bedoeld is

- Schade die veroorzaakt is door natuurlijke omstandigheden, zoals hagel en storm

- Kleurverschillen tussen vervangen onderdelen en de rest van het product, als gevolg van leeftijdsverschillen.

 

Klachten

Als je hulp nodig hebt met een product(onderdeel) of een klacht hebt over onze producten of onze service, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier. Je krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van je klacht een inhoudelijke reactie. Mocht je het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).